"Loading..."
WITAMY!
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
PSZCZELINIEC
WITAMY!
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
PSZCZELINIEC
WITAMY!
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
PSZCZELINIEC
WITAMY!
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
PSZCZELINIEC

ul. Wczasowa 23, 22-440 Krasnobród - zobacz na mapie | REGULAMIN

REGULAMIN Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego PSZCZELINIEC

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „PSZCZELINIEC” będzie bardzo wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
Regulamin obowiązuje wszystkich Gości naszego Ośrodka.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.


1. Pokoje i domki wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z rezerwacją Gościa.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju/domku. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
5. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. W przypadku wyjazdu wcześniejszego niż rezerwowany, należność za całość nie ulega zmianie.
6. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą gościnnie przebywać w pokoju/domku od godziny 7:00 do godziny 22:00.
7. Zachowanie ciszy nocnej obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00. Przepraszamy za weekendy, kiedy jest głośniej ze względu na odbywające się imprezy okolicznościowe (wesela, bankiety, inne).
8. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Ośrodka powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Wysokość zwrotu za uszkodzenie wyposażenia Ośrodka będzie adekwatna do wysokości kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu lub wyposażenia.
9. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
10. Parking na terenie Ośrodka jest bezpłatny i niestrzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
11. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach/domkach Ośrodka i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
12. Każdorazowo, opuszczając pokój/domek, ze względów bezpieczeństwa Gość powinien wyłączyć TV, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości w pokojach/domkach.
14. Opłata za zgubienie klucza wynosi 100 zł.
15. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstały w wyniku działania dzieci.
16. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka, wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokój na terenie Ośrodka.
17. W budynku głównym, w pokojach i w domkach obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA.